PAZARLAMA AGI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gels2
Aloe v 1

ALOE VERA nin Faydalari:

Vitamin ve mineral aç?s?ndan zengin bir bitkidir. A, B1, B2, B3, B6, C, E vitaminlerini içerir. Ayr?ca B12 vitamini aç?s?ndan da iyi bir kaynakt?r. Aloe vera folik asit, kalsiyum, magnezyum, çinko, selenyum, demir, krom, sodyum, potasyum, manganez ve bak?r minerallerini içeren bir bitkidir.

Bu ?ifal? bitkinin deri üzerine iyile?tirici, yumu?at?c?, nemlendirici ve ya?lanmay? önleyici etkisi vard?r.  Ya?lanmay? önleyici etkisi çok yönlüdür. Çok iyi bir temizleyici oldu?u için ölü hücreleri kald?r?r ve derinin küçük gözeneklerini temizler. Bir yandan derideki at?k ve toksinleri kald?r?rken, içerdi?i vitamin, mineral ve amino asitlerle deriyi besler ve yeni hücre yap?m?n? artt?r?r.

Kolesterolü dengeleyici etkisi olmas? da aloe vera faydalar? aras?ndad?r. Ba????kl?k sistemini güçlendirici özelli?i vard?r. Vücudun savunma mekanizmas?n? güçlendirir. Ast?m rahats?zl???na iyi gelmesi faydalar? aras?ndad?r. Radyasyonun olumsuz etkilerini azalt?r.

Aloe vera sindirim sistemini rahatlatan bir bitkidir. Sindirim sistemini rahatlatmaya ve geli?tirmeye yard?mc? olur. Haz?ms?zl??? önlemesi de aloe vera faydalar? aras?ndad?r. Kan bas?nc?n? düzenler, kan bas?nc?n? artt?r?r. Kalp hastal??? riskini azaltmaya yard?m eder. Safra yap?m?n? artt?r?r...

 

 

ZEITGARD Temizleme sistemi.

ZEITGARD temizleme sistemi etkisi uzun süren bir Anti Age bak?m? 
için gerekli olan ilk ad?md?r.

* Cilt bak?m?n?z? gerçekle?tirmek için yap?lan en uygun ön haz?rl?k.
* Cildinizi derinlemesine temizleyerek daha bir cilt dokusu.
* Masaj etkisi sayesinde daha parlak ve gergin bir cilt.
* Mikrosirkülasyon et.kisiyle daha canl? bir cilt.
* Makiaj?n?z? kolayl?kla temizleye bilirsiniz

 
 
 

Last edited: 19/08/2021